Algemeen

Energetische post
 
In mijn huiskamer heb ik op tafel diverse kristallen staan die mijn persoonlijke vortex ondersteunen en bekrachtigen. Midden daarin heb ik een energetisch rekje waar mijn energetische post in valt. In het weekend open ik dan de brieven die daarin liggen. Ze zijn heel wisselend van karakter. Sommige erg persoonlijk, Sommige bevatten een noodkreet, help  mij hier en sommige geven uitleg over de algemene toestand van de Aarde. In deze rubriek zal ik die post die gedeeld mag worden openbaar maken.