De 12 Aartsengelen en hun Tweelingzielen

 
1. Michaël / Faith

De kracht van God, die straalt van de Goddelijk Wil en Kracht van Ik Ben. (1ste Straal)

Thema's: helderheid, zuiverheid, reiniging, bevrijding, bescherming, kracht, structuur, wilskracht, handelen, moed, waarheid.
 
Werkt samen met: El Morya. Elementaal: Vuur
 
Affirmatie: Ik ben krachtig en moedig (in God/in Zijn dienst).
 
 
2. Gabriël / Hope

De alwetendheid Gods, straalt het licht van Liefde en Wijsheid uit. Hij is de boodschapper. (2de straal)

Thema's: vreugde, hoop, opnieuw geboren worden, opstanding, boodschappen, verwachtingen, wensen, veranderingen, vrijheid.
 
Werkt samen met: Kuthumi. Elementaal: Zon-Licht
 
Affirmatie: In mij straalt intuïtieve wijsheid en Liefde.
 
 
3. Rafaël / Maria

De helende kracht van God. Het licht van aanpassing en van actieve intelligentie (3de straal).

Thema's: genezing, heling, versterking, vernieuwing, transformatie van het verleden, inzicht in de samenhang tussen ziekte, bewustzijn en ziel.
 
Werkt samen met: Paul de Venetiaan. Elementaal: Water
 
Affirmatie: Ik doe het juiste. Ik ontmoet ieder mens op zijn eigen pad.
 
 
4. Uriël / Aurora (Grace)

Het vuur van God, de kracht van harmonie door conflict en van schoonheid. (4de straal)

Thema's: scheppingskracht, daadkracht, structuur, besluitvaardigheid, vrede, harmonie, overeenstemming tussen het goddelijke plan en de materiële structuur, manifestatie, omzetting, de goddelijke trilling in de materie brengen.
 
Werkt samen met: Serapis Bey. Elementaal: Aarde
 
Affirmatie: Ik ben schoonheid en zie schoonheid in de gehele natuur (schepping).
 
 
5. Chamuël / Charity

Hij die God ziet, vertegenwoordigt de kracht van het goddelijk denkvermogen (5de straal)

Thema's: goddelijke kennis, harmonie, gemak, geestdrift, verhoging van trilling, creativiteit, inspiratie, schoonheid, betrekking, partnerschap en compassie.
 
Werkt samen met: Hilarion. Elementaal: Lucht
 
Affirmatie: Ik bezit geestelijke kennis en nauwgezetheid.
 
 
6. Jophiël / Christine:

God is mijn waarheid. Het licht van toewijding, verlangen en devotie (6de straal).

Thema's: integratie, toegang tot hogere wezens en bewustzijnsdelen, helderheid, bewustwording, zelfverwerkelijking, vertrouwen in de schepping, onderscheidingsvermogen, goddelijke liefde

Werkt samen met: Jezus. Elementaal: Kristal

Affirmatie: Ik wijd mij aan God.
 
 
7. Zadkiël / Amethyst

De Goedheid van God, de heerser van wetmatigheid en orde, ook magie (7de straal).

Thema's: volmaaktheid, wijsheid, kennis, verlossing, vrijheid, volledige zuivering en ontplooiing, bewustzijnsprong, gelukzaligheid, stilte.

Werkt samen met: St. Germain/Gautama Buddha. Elementaal: Ether.

Affirmatie: Ik geef mijn vermogen tot orde. Door mij stroomt het Absolute.
 
 
8. Haniël / Esmeralde
 
Thema's: inzicht, ware grootte erkennen en beleven, bewustheid in het dagelijkse leven integreren, helder inzicht, illusies doorzien, met zelfinzicht handelen, zelfvertrouwen, kalme stilte.
 
Werkt samen met: Sanat Kumara, Maha Chohan. Elementaal: Boom
 
 
9. Ophiël / Joy
 
Thema's: vreugde, lof voor de schepping, transformatie door vreugde en aantrekking van vreugdevolle ervaringen. Heling van de spirituele en mentale lichamen.
 
Werkt samen met: het Innerlijk Kind.
 
 
10. El Elyon / Hermanine
 
Thema's: de verbinding aangaan met het lichtlichaam, het versterken van de antakarana: het zielekoord. Integratie van de animus en anima aspecten van de ziel (mannelijk en vrouwelijke aspecten).
 
Werkt samen met: de Vesica Piscus (dit is een symbool, maar ook een wezen).Voor afbeelding: zie flowers Algemeen
 
 
11. Ydfaël / Astarte
 
Thema's:  vernieuwing, openstaan voor het onbekende, focus op toekomst, loslaten oude patronen, verjonging DNA, transformatie hogere lichtlichamen. Helen in zachtheid.
 
Werkt samen met: Lady Nada
 
 
12. Kadlomiël / Bijfana
 
Thema's : ascentie, verhoging van lichtfrequenties, indalen van het Christusbewustzijn.
 
Werkt samen met: Office of the Christ, de universele Christus.