De Elohim bouwers van de vorm

Aloha, Elohim van de zesde straal:

Er is veel over ons geschreven wat incorrect is, of slechts ten dele waar. Ja, wij zijn de Nephilim die genoemd worden in de boeken van Sitchin. Ja, wij hebben ons intensief bezig gehouden met Nibiru. Maar wij waren nimmer in de stof op Nibiru. Nibiru zelf was al in dualiteit. Wij hebben de wegen geopend om daar weer uit te komen, zij het via een lange weg. De mens speelde daar een centrale rol in. De Nibiruanen wilden graag dat de mens semi onbewust bleef en zij zo zeggenschap over de Aarde en haar bewoners zouden blijven hebben.

Dat hebben wij niet toegestaan. Het is nooit het doel van de schepping geweest om wezens in een soort geestelijke gevangenis te houden. Het doel van de schepping is altijd het evoluerend beginsel. Een schepping kan eenvoudig beginnen, maar gaandeweg wordt altijd getracht het bewustzijn te vergroten. Wezens die gecreëerd worden zonder deze mogelijkheid, zijn niet gecreëerd in het Licht van het Alziend Goddelijke. Dit is uiteraard wel geprobeerd in dit universum en andere Universa, maar wordt later altijd gecorrigeerd.

Nu was Aarde toch al een apart geval, omdat de Aarde (zie ook het verhaal van de Galactische Federatie op www.natuurwezens.nl), bedoeld was om dit Universum, ook wel Nebadon genoemd, uit de impasse te halen van als maar groter wordende dualiteit. Dualiteit die tot grote vernietiging van leven heeft geleid, zodanig zelfs dat voor het hele Universum gevreesd moest worden. Dat heeft de Opperste Schepper (Supreme Creator) niet toegestaan en er is een reddingsplan uit voort gekomen. De Aarde speelt daar een centrale rol in. Gaat de Aarde ascenderen, dan kunnen alle werelden in dit Universum mee omhoog bewegen.

Wij, de bouwers van de vorm, helpen de mensheid intensief in haar opgang naar het hogere weten, het hogere bewustzijn. Daar waar de engelen vooral inspiratie, bemoediging en bescherming brengen, zorgen wij er voor dat de fysieke toestand ook mee kan. Dat is het menselijk lichaam, maar ook alles wat geschapen is op o.a. de Aarde en mee moet met de hogere trilling. Gaat dan alles mee? Nee, dat wat niet meer gepast is, zal worden afgestoten en gaandeweg verdwijnen.

Alle zaken die etherisch worden neergezet, zoals op deze website aangegeven wordt: de vortexen, poorten, grids, dômes etc., hebben een fysieke component, alleen niet zichtbaar in 3D, maar in 5D staan daar wel degelijk fysieke objecten.

Dus, wat jullie ook wensen te bouwen, roep ons aan en wij komen assisteren. Vraag ook aan ons wat feitelijk mogelijk is, want soms verzinnen jullie dingen, waar wij nog niet aan gedacht hebben en die om een goddelijke dispensatie vragen. Tevens vraagt het van ons, laten we het maar noemen: programmeerwerk, om te zorgen dat de goddelijke blauwdruk klopt met jullie wensen en intenties.

Onze namen:

1ste straal
Hercules / Amazonia
 
2de straal
Apollo / Lumina
 
3de straal
Heros / Amora
 
4de straal
Purity / Astrea
 
5de straal
Cyclopia / Virginia
 
6de straal
Peace / Aloha
 
7de straal
Arcturus / Victoria
 
8ste straal
Polaris / Helena
 
9de straal
Pollux / Castor
 
10de straal
Spectrum / Spectra
 
11de straal
Nartoomid / Eloha
 
12de straal
Whudak Typeffo / Adal Zenifa