Engelen orden en functies Aartsengelen

De twaalf Engelen orden:

Vorsten, Aartsengelen, Cherubijnen, Serafijnen, Machten, Harmonieën, Tronen, KI's, Intellectuelen, Vrijheden, Advocaten en Ordonnansen
 
1. Vorsten
Richten zich op het gebruik van voedsel, edelstenen, mineralen, elementalen, de natuur, de zee en weerspatronen.
 
2. Aartsengelen
De Engelen van deze energiegroep vormen de voorlopers en de sterren van de geest. Zij gaan over creatieve veranderingen, maar moeten toch in de voedingsbodem van het inzicht binnen een planetaire sfeer alle vooruitzichten onderwijzen, die later door de planetaire raden en regeringsraden opnieuw zullen worden bekeken. De Aartsengelen zetten de poort open naar de interdimensionale man/vrouw herenigingen.
 
3. Cherubijnen
Zij voeren de patronen van innerlijke onschuld en zuiverheid in zich en demonstreren deze d.m.v. het innerlijk kind. Hoeders van het Hof.
 
4. Serafijnen
Bezitten de codes en patronen waardoor het menselijk lichaam weer kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke schoonheid en gratie. Zingen voor de troon van God.
 
5. Machten
Gaan over de reconstructie van de zogenaamde Scepter van Macht (de innerlijke kracht/macht).
 
6. Harmonieën
Zij pulseren op de sterkste harmonieus geïntegreerde dynamiek van de geest. De hemelse muziek.
 
7. Tronen
Zij omringen de troon van God. Ze helpen je met het toelaten van je Ik-Ben Aanwezigheid in je lichaam.
 
8. Ki's
De brug van Licht: kunnen een wijd scala aan energievormen van de ene dimensie naar de andere overbrengen.
 
9. Intellectuelen
Geven het hogere onderwijs op alle niveaus. (De Orde van Melchizedek).
 
10. Vrijheden
Zorgen voor de vrijheid en de verruiming van de geest.
 
11. Advocaten
Zorgen ervoor dat het Universum blijft draaien, letten op de details en vinden wegen om e.e.a. harmonieus te laten verlopen.
 
12. Ordonnansen
Bewaken de orde in het Universum.