3 Voudige vlam

Reiniging, de invocatie van Michael

Ik roep hierbij Aartsengel Michael op, om het zwaard Excalibur te gebruiken om alle koorden die ik heb, die niet van de Hoogst mogelijke Licht- en Liefdesfrequenties zijn, in alle dimensies dat ik besta, in alle verbindingen die ik heb, in alle koninkrijken dat ik besta, los te snijden.

Ik vraag om gereinigd, gevrijwaard, geheeld en losgesneden te worden, van alles dat niet van het Absoluut Hoogste Liefde en Licht is. Ik heb mijn ziel toegewijd aan onze Vader/ Moeder God. Ik heb mijzelf toegewijd aan de Hoogste Liefde en het Hoogste Licht en ik vraag om totaal omgeven en gewikkeld te worden in: het Gouden Kristallen licht van Sananda, in het reinigende Blauwe Vuur van Michael en in de transmuterende Violette Vlam van St.Germain.

Ik vraag om een complete reiniging, vrijwaring en ontkoppeling van enig iets dat mij afhoudt van de Hoogste Liefde en het Hoogste Licht.

En zo is het, zo zal het zijn en zo moet het zijn!

Amen!

Eventuele toevoeging:

Ik vraag mijn beschermengel, om alle niveaus van al mijn auralagen en chakra's op te schonen en die leegte dan op te vullen met de hoogste energie, die ik op dat moment kan verdragen.