Christ Conciousness poort

Deze poort is voor de mensheid wellicht in deze tijd wel de belangrijkste poort. Wanneer men deze poort zet, heeft men direct toegang tot de energieën van liefde en wijsheid van het Christusbewustzijn. Het gaat hier niet om de kerkelijk variant: de aanbidding van Jezus.

Wat hier uitdrukkelijk bedoeld wordt, is contact te maken met het bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde, waar Jezus een afgezant van was. Hij belichaamde het, zogezegd. En met zijn belichaming grondvestte hij het op Aarde. Dat deed hij niet alleen en niet alleen met Maria Magdalena, want er waren er velen rond die tijd, die echter wat minder beroemd zijn geworden. Uiteraard waren de scharen discipelen daar ook voor bedoeld. Helaas heef de kerk het geloof een andere draai gegeven en is zich meer gaan richten op de aanbidding van Jezus, dan op het naleven van zijn bedoelingen en werken.

Het is de kracht van de universele onvoorwaardelijke liefde, die de evolutie van de mensheid voortstuwt. Het is deze energie die jullie van de "poorten van de hel” (die jullie zelf scheppen) weghaalt. De strijd tussen goed en kwaad wordt door deze energie overstegen. Het is namelijk de strijd zelf, die de energie van de planeet verlaagt en liefde tot haat brengt.

Het is geen zalvende energie (christus = gezalfde), zoals jullie die vanuit de kerk wellicht kennen. Het is een energie die werkelijk transformeert, verruimt, liefheeft, in de ruimste zin des woords. Het is een helende energie: heling van trauma's door liefde. Geen oordeel, wel onderscheidingsvermogen over wat het hoogste dient en wat niet.

Zoals gezegd is het een universele energie. Roep daarom de Office of the Christ aan, naast Jezus en Maria Magdalena (zie  Helpers uit andere dimensies). Aartsengelen Kadlomiël en zijn partner Bijfana (12de straal).
Uiteraard kun je vooral ook hier de Supreme Creator/Creatress of Hoogste Bron, of hoe je het wil benoemen, aanroepen en bij de Galactische helpers zijn er ook diversen die je ondersteunen (denk aan Cygnus, Andromeda of Arcturius).

De procedure:

Zet een instroom vortex, roep de bovengenoemde "personen” aan en vraag om de poort als Christ Consciousness poort te activeren en te bekrachtigen. Omdat dit al een CC-poort is, hoeft men hier niet nog eens een CC-grid omheen te zetten om het te beschermen. Wezens van lagere energie worden in een CC-poort automatisch in hun hoogste liefdeskracht gezet.