Algemene informatie over een vortex

Wat is een vortex?

Een Vortex is eigenlijk een werveling van energie. Een tornado is in zekere zin ook een vortex. Maar de vortexen die hier bedoeld worden, zijn multidimensionaal. Dat wil zeggen dat het een energiestroom betreft tussen diverse dimensies.

De oude krachtplaatsen hadden altijd een vortex, vaak een natuurlijke vortex (de Aarde kent er vele), maar wel één die door de priesters geactiveerd of onderhouden werd.

Wij leven in 3D (de derde dimensie) en deels in 4D en geestelijk wellicht in 5D of zelfs iets hoger, want wij zijn multidimensionele wezens, alleen zijn we dat vergeten. De energie van hogere dimensies laadt ons op en zorgt voor inspiratie.

Overigens gaan wij ervan uit dat iedere dimensie nog 7 subdimensies heeft. Vergelijk het met de octaaf en de tussenliggende noten in de muziek. Wij hebben veel contact met natuurwezens en weten daardoor dat bijvoorbeeld de Kabouters al beginnen rond 3.7D, Aardmannetjes bij 3.4D, vandaar dat ze best fysiek over kunnen komen en wel degelijk huizen, kleding en voedsel nodig hebben.

Op de onderliggende pagina's wordt de uitleg gegeven voor de Instroom Vortex, waar Licht naar de Aarde toe komt, de Uitstroom Vortex die zielsaspecten naar het Licht brengt, de Combinatie van deze beide vortexen en een Gefaseerde vortex voor wezens die te veel licht ineens niet aan kunnen.

Tevens vertellen we iets over een hulpmiddel bij zeer verzwakte zielen: de Wegen van Licht.